Agrarisch loonwerk

Loonbedrijf van Elst kan u een ruim dienstenaanbod leveren:

Bemesting

 • zodebemesting
 • bouwlandinjecteur
 • mestverspreiden (tebbe breedstrooier)

Grondbewerking

 • ploegen
 • frezen
 • rotoreggen
 • woelen
 • egaliseren
 • slootmaaien+ -klepelen
 • graszaaien
 • maiszaaien

Bewerken van gewassen

 • Kunstmeststrooier
 • Kalkstrooier
 • Spuitmachine

Gras en mais

Voor het hakselen van gras en mais beschikken wij over twee zelfrijdende hakselaars, t.w.: Claas Jaquar 960 Claas Jaquar 890. Voor de maisbouw worden ze omgebouwd en komt er een 8-rijige maisbek voor. Ook beschikken wij over een shredlage uitrusting. Hierbij kan er grover gehakseld worden met toch een goede verdichting. Het transport van land naar kuil gebeurt met Kaweco Radium 50 silagewagens.  Voor het verdelen op de kuil gebruiken wij de shovel die het gewas goed optimaal kan verdelen en de kuil vast kan aanrijden. Een optimale combinatie voor uw ruwvoederwinning!

Grasbouw

 • Maaien, 2.50 mtr tot 9 mtr breed
 • schudden
 • harken
 • inkuilen snijwagen + shovel
 • hakselen
 • grootpak persen en wikkelen (vierkanten balen)
 • persen hoge druk (kleine baaltjes)

Transport

Transportwerkzaamheden met trekker en kipper/dumper.  Mesttransport rijden wij met 12, 25 en 36m3 aanhanger.  Daarnaast zijn we ook uw adres voor het vervoeren, c.q. afvoeren van puin, zand en grind.